Elck Syn Waerelt

MOJET & Partners Effectief Gedrag door
Intrapersoonlijke Communicatie 

 

Ons Werk
Werkwijze
Doelgroep
Voorbeelden
Aanpak / Kosten

Intrapersoonlijke Communicatie

Mojet & Partners

Contact met ons

 

EFFECTIEF EN SUCCESVOL LEVEN EN WERKEN

Overkomt u regelmatig iets waar u maar geen greep op krijgt? Gaat er in uw leven of werk iets anders dan u het wilt, maar kunt u dat niet veranderen? Dan zijn wij er speciaal voor u.

U bent effectief, hebt succes in uw werk en u kunt gelukkig leven, als u kunt doen wat u wilt en kunt bereiken wat u wilt. Dit succes wordt bepaald door een goede balans tussen uw rationele denken en uw emotionele ervaringen.

Gebrek in die balans is de oorzaak, als het knapste jongetje van de klas het minder ver schopt dan zijn veel minder begaafde medeleerling. Deze laatste beschikt dan over een beter ontwikkeld sociaal gevoel en is daarmee beter in balans. We zijn veel minder rationeel dan menigeen denkt.

Als 'willen' en 'doen' of 'bereiken' ver uiteen liggen, ontbreekt het evenwicht tussen rationaliteit en emotionaliteit. Maar gelukkig is dit herstelbaar voor wie dat wil. Met behulp van Intrapersoonlijke (Innerlijke) Communicatie stellen we u in staat dit evenwicht weer te vinden, door uw beperkingen en (levens)problemen snel te overwinnen en vervolgens te doen en te bereiken wat u wilt. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, dit is binnen hooguit zes uur, verdeeld over maximaal 4 sessies, bereikbaar na een intakegesprek. Meer dan 650 mensen hebben dit al ervaren in individuele sessies.


 
ONS WERK

De kern van ons werk

Het menselijk functioneren wordt beperkt, wanneer we tegen onze eigen emotionele beperkingen oplopen. Wie deze beperkingen oplost, functioneert beter en wint aan succes en levensgeluk. Dat blijkt ook uit de reacties van cliënten, opdrachtgevers en verwijzers met wie wij samenwerken.

Met onze methodiek van Intrapersoonlijke Communicatie helpen wij mensen om hun levensproblemen op te lossen en blijvend effectief gedrag te ontwikkelen. Deze methodiek is gebaseerd op de visie dat sociaal gedrag geleerd wordt door ervaringen in het leven. Daardoor nemen we onderbewust overtuigingen aan, over onszelf en de wereld. Deze overtuigingen bepalen vervolgens ons gedrag. Zodoende weten we vaak niet eens waarom we bepaald gedrag steeds weer vertonen en kunnen we dat gedrag zonder hulp niet doorbreken. Maar gelukkig kan wat geleerd is vervangen worden door iets anders te leren. Intrapersoonlijke Communicatie helpt om beperkende onderbewuste overtuigingen te herkennen en ze te vervangen door nuttiger opvattingen. Elk gedrag en resultaat, dat u wilt, is dan bereikbaar.


Onze doelgroep

De mensen tot wie wij ons in het bijzonder richten zijn zij, die bijvoorbeeld één of meer van de onderstaande beperkingen in hun leven en gedrag ervaren. Deze beperkingen - en vele andere - zijn snel en definitief veranderbaar in effectief gedrag, met hulp van Intrapersoonlijke Communicatie.. Als u tenminste uw probleem echt wilt oplossen. Dat geldt zelfs voor hen die al vele jaren last van hun beperkingen hebben, of reeds eerder therapieën volgden zonder blijvend resultaat.

- sterke behoefte aan waardering
- angst of vrees van velerlei aard
- stress, burn-out en midlifecrisis
- moeite met Neen zeggen
- slecht tegen kritiek kunnen
- bijna-dood-ervaring verwerken
- relatieproblemen in privé of werk
- blozen, verlegenheid en faalangst
- rouw of verdriet verwerken
- moeite met gevoelens uiten
- je bekeken voelen in groepen
- snel in verdediging schieten
- je slachtoffer voelen van ……
- neiging tot perfectionisme
- haat- en wraakgevoelens koesteren
- eerst anderen, dan pas ik
- moeite met complimenten krijgen
- langdurig alleen zijn is moeilijk
- je vaak de mindere voelen
- je altijd verantwoordelijk voelen
- voor mezelf opkomen is moeilijk
- onbegrepen of miskend voelen
- situaties moeten beheersen
- altijd anderen moeten helpen
- gebrek aan zelfvertrouwen
- jaloezie en negativisme
- ongeduldig en/of ontevreden zijn
- onzekerheid en nervositeit
- gepest worden
- schuldgevoel
- wantrouwen of achterdocht
- moeite met zelfacceptatie
- vaak en snel kwaaltjes hebben
- gevoel onderdrukt te worden
- te weinig tijd en aandacht voor jezelf
- onrust en onvrede in het algemeen
- je vaak moeten opofferen / wegcijferen
- besluiteloosheid

Hebt u last van iets dat in dit lijstje niet voorkomt, of wilt u meer weten? Meldt ons dit dan via het formulier achter de link 'Contact met ons'. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord op al uw vragen.Enkele voorbeelden uit de praktijk

Om u een indruk te geven van problemen die wij snel hielpen oplossen, vindt u hieronder een willekeurige greep uit de honderden cliënten die onze hulp zochten.

Een medewerker van een bank had ernstige geheugenstoornissen en concentratieproblemen. Hij was hierdoor reeds in de WAO geraakt. Hersenonderzoek wees geen fysieke oorzaken aan. Na vier consulten waren zijn problemen voorgoed opgelost en keerde hij terug in zijn functie.

Een verlegen jongen van 15 jaar die erg gemakkelijk bloosde werd regelmatig gepest op school. Na twee zittingen was hij zijn verlegenheid volledig kwijt en zijn blozen voor 80%. Tot zijn grote verbazing stopte het pesten en 'waren zijn medeleerlingen plotseling veranderd', dacht hij.

Na 16 jaar dienstverband was iemands positie in een groot kantoor volledig onhoudbaar geworden. Ondanks zijn gewaardeerde deskundigheid toonde hij voortdurend conflictueus gedrag binnen het bedrijf. Na drie consulten werd hij weer volledig geaccepteerd en functioneert beter dan ooit tevoren.

Een directeur was overgevoelig voor het ontvangen van kritiek, maar strooide er ruimschoots mee rond. Na vijf consulten meldde hij ons: "Bedankt voor het feit dat jullie willen en kunnen zo dicht bij elkaar hebben gebracht. Kritiek is voor mij nu zinvolle feedback geworden."

Een jonge vrouw van begin twintig moest haar studie onderbreken vanwege voortdurende faalangst en examenvrees. Zij volgde diverse cursussen tegen faalangst zonder blijvend resultaat. Na drie zittingen was zij vrij van al haar angsten en kon haar studie afronden. Na een halfjaar begon zij haar eigen bedrijf.

Een veertiger miste intimiteit in zijn huwelijk en ging daarom vreemd. Toen dat uitkwam dreigde zijn huwelijk te eindigen. In enkele sessies leerde hij hoe hij zelf die intimiteit belemmerde en wat hij daaraan kon doen. Sindsdien functioneert hij beter als echtgenoot en als vader van zijn kinderen, dan hij voordien ooit deed.


A
anpak en kosten

Met eenieder die zijn of haar beperkende gedrag wil omzetten in effectief gedrag, voeren wij een kennismakingsgesprek van twee á drie uur. In dat gesprek gaan we samen na wat de kern van het gedragsprobleem is en hoe sterk de motivatie is om daarin verandering aan te brengen. Wij geven dan aan hoe wij daarbij kunnen assisteren, hoeveel tijd dat vermoedelijk vergt en wat ongeveer de te verwachten kosten zijn. Daarna beslist de cliënt(e) in alle vrijheid of hij (zij) met onze ondersteuning in zee wil gaan of niet.

Voor bedrijven die medewerk(st)ers de kans willen geven hun problemen op te lossen en beter te gaan functioneren maken we op aanvraag een kostenraming. De kosten bedragen in elk geval een fractie van de kosten van langdurig verzuim, ontslag of WAO en van het aantrekken van een nieuwe medewerker.

Voor individuele personen worden de kosten afgestemd op het inkomen. Geld mag geen belemmering zijn voor geluk of om je persoonlijk te ontwikkelen.
 


^TOP

^TOP


^TOP


^TO
 

 

Copyright © 2000-2013 MOJET & Partners